Regulamin treningów personalnych

 1. Treningi prowadzone są przez trenera personalnego Piotra Kawulę reprezentującego firmę Be ComplEAT.
 2. Warunkiem uczestnictwa w treningach personalnych jest własnoręczne podpisanie przez uczestnika treningów oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach, braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność, zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go.
 3. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
 4. Klient ma możliwość wykupienia pojedynczego treningu personalnego, a także różnych miesięcznych pakietów treningowych i planów treningowych, których opis oraz ceny podane są na stronie internetowej https://becompleat.pl/trening/. Każdy pakiet treningów indywidualnych ma okres ważności trwający jeden miesiąc. Okres ważności pakietów treningowych liczy się od dnia, w którym odbył się pierwszy trening. Po upływie okresu ważności, niewykorzystane treningi przepadają.
 5. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry, za okres jednego miesiąca. Jeśli wybrana jest opcja opłaty za pojedynczy trening – płatność następuje w danym dniu, przed treningiem lub zaraz po treningu (gotówka). Gdy wybrany jest pakiet indywidualnych treningów lub plan treningowy – opłata następuje na pierwszym treningu (gotówką).
 6. Trening personalny z trenerem trwa 55min.
 7. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 8. Klient powinien stawić się punktualnie na umówiony trening. Zalecane jest przybycie 5-10min wcześniej celem przygotowania się do treningu, tak by trening zaczął się o umówionej godzinie.
 9. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta, trening nie zostanie wydłużony o czas niepunktualności.
 10. Trening pojedynczy lub wykupiony w ramach pakietu należy odwołać lub zmieniać jego termin przynajmniej na 24 godziny przed planowanym terminem treningu, inaczej trening zaliczony jest jako odbyty. Trener może odstąpić od powyższego tylko raz w trakcie trwania pakietu, uznając odwołanie/zmienienie terminu treningu jako wypadek losowy.
 11. Każdy trening odwołany przez trenera na krócej niż 4 godziny przed terminem treningu lub w przypadku, gdy trener spóźni się więcej niż 15 min, w ramach rekompensaty umówi się z klientem na dodatkowy gratisowy trening.
 12. Klienta obowiązuje regulamin siłowni/fitness clubu, w której/ym odbywają się treningi personalne.
 13. Klienta obowiązują opłaty z tytułu wejścia na siłownię/wejścia do klubu (karnet, jednorazowe-wejście) i są one niezależne od opłaty za trening.
Skocz do góry
Copyright 2018 - Więcej niż dieta - Kraków, Tarnów, Online
powered by